Plebania odcinek 1829 online dating dating on line portland me

Rated 4.39/5 based on 900 customer reviews

W ten sposób te miejsca zostały bezpiecznie odizolowane od reszty szpitala, stanowiąc jednocześnie swoisty azyl dla chorych.Wszystkie budowle szpitalne zbudowane zostały z cegły, której jednak z wierzchu nigdzie nie widać, bowiem elewacje oblicowano nieregularnymi płytami piaskowcowymi - tzw. Fakt, iż wszystkie bez wyjątku zachowane do dziś budynki szpitalne z tego pierwszego okresu posiadają takie właśnie elewacje, stanowi Do tego jeszcze niezwykle ważna była przyjęta przez Schillera stylistyka budowli.Komisję Budowy Prowincjonalnego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na Śląsku, w skład której wchodziło osiem osób. Ponadto władze miejskie zaproponowały bardzo korzystną ofertę dotyczącą terenów pod budowę, a same materiały budowlane, tanie i wysokiej jakości, były tu łatwo dostępne.Na czele Komisji stanął hrabia von Burghaus, a jednym z jej członków był senator Gansel - ten sam, który 10 lat wcześniej wzniósł słynny wiadukt kolejowy nad Bobrem. Do powstania zakładu przyczyniło się wiele znakomitych osobistości z dziedziny psychiatrii, Całość miała być otoczona murem wysokości 3 metrów. Plan całości, w sumie bardzo prosty i przejrzysty, podporządkowany został osi symetrii, biegnącej z południa na północ.Dzieliła ona kompleks na dwie części: zachodnią, przeznaczoną dla kobiet i wschodnią - męską.Projekt bolesławieckiego szpitala przygotował początkowo architekt Steudner z Halle, ale okazało się, że nie spełniał on wysokich wymagań narzuconych przez sejmową Komisję Budowy Zakładu.Zmienioną i poprawioną wersję projektu przygotował młody, 34-letni wówczas architekt Richard Gustav Schiller (1823-1903).

Schiller, po przybyciu do miasta, pracował nad planami bolesławieckiego zakładu leczniczego przez ponad rok - do wiosny 1858 roku.Udało nam się uratować Teatr – to nie reklamowy patos, czy też megalomania, ale zazwyczaj powiaty ze skromnymi budżetami nie porywają się na takie przedsięwzięcia. Władze powiatu w 2009 roku przy niewielkim wparciu zewnętrznych środków postanowiły przywrócić świetność bolesławieckiej scenie. Najpierw parę słów o samej idei powstania szpitala.Rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja Starego Teatru w Bolesławcu. Prowincjonalny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bolesławcu na Śląsku - bo tak brzmiała jego pełna nazwa w momencie utworzenia, mniej więcej 150 lat temu - był pierwszym, zbudowanym od podstaw zakładem psychiatrycznym na Śląsku.Otóż wszystkie one otrzymały jednolity, przemyślany wystrój.Architekt nadał bowiem monumentalnym bryłom budynków oryginalny „neogotycki kostium".

Leave a Reply